Der er, som vi altid har vidst, mere end blot et sundhedsparadigme

Følg os på Facebook

Støt os med donation

Køb en T-shirt

Flere sundhedsparadigmer.

Det sundhedsparadigme, der er fremherskende i øjeblikket, antager, at der skal være store randomiserede kliniske undersøgelser med mange tusinde respondenter/deltagere og helst flere undersøgelser, der understøtter hinanden, og så skal de helst være lavet i Danmark, for at vi skal kunne sige noget selv helst om sundhed. Når disse krav er opfyldt, kan vi begynde at overveje at implementere resultaterne af undersøgelserne. Det er det ene paradigme.

Så er der et andet paradigme, som antager, at vi bygger vores viden på “lang tids anvendelse og tradition” i vores lægepraksis. Altså praktiske erfaringer med, hvad der virker i virkelighedens verden. Så der er forskellige sundhedsparadigmer.

Hvordan definerer og benyttes begreberne videnskabelig evidens og bevis?

I medierne refereres konstant til begreberne dokumentation og evidens. De to begreber er udtryk for det samme. Her er en publiceret undersøgelse tilstrækkelig, dvs. at man kan referere til, hvor man har en given indikativ konklusion fra. Herved kan man dokumentere sin udtalelse eller have evidens for den.

Det er ikke det samme, som at noget er bevist. I matematik kan man føre bevis og sætte to streger under resultatet. Men det kan man ikke inden for lægevidenskab, da det ikke er en eksakt videnskab.

Der er ikke noget, der endeligt kan bevises, når det handler om sundhed og menneskets krop, fordi vores helbred er individuelt. Mange forskellige psykiske og fysiske faktorer betyder noget for vores individuelle sundhed.

Og her kører debatten ofte af sporet, når eksperter udtaler, at noget ikke er dokumenteret. Dét, de faktisk mener, er, at der ikke er bevis for det, selvom en undersøgelse viser det.

Er evidens kun baseret på videnskabelige undersøgelser?

Nej – evidens har tre forskellige anerkendte aspekter, hvoraf videnskabelige undersøgelser er et af aspekterne.

  • Evidens kan være baseret på videnskabelige undersøgelser.
  • EU direktiv af 2004: Evidens kan hvile på lang tids anvendelse og tradition. Det fremgår af medicinsk kompendium, at der i lovgivningen ikke stilles krav om dokumenteret effekt for alternative behandling, naturlægemidler – i lighed med de regler, der gælder for lægemidler. Altså kan man basere dokumentation på allerede anvendt og publiceret viden, der kan være andet end resultater fra randomiserede forsøg/undersøgelser. Det er de retningslinjer, man har som læge, dvs. at en læge godt kan anbefale en behandling, hvis den er baseret på lang tids anvendelse og tradition og ikke er skadelig. F.eks. yogatraditionen og meditation, der har været kendt og brugt i østen i årtusinder, og som vi nu finder ud af i vesten er gavnlig for vores helbred, blodcirkulation og som skaber en bedre balance.
  • Evidens kan hvile på klientberetninger. F.eks. hvis der er afsagt en dommerkendelse i sagen. I en sag om, hvorvidt akupunktur virker, afsagde retten en dom, hvori det konkluderes, at dokumentation ikke behøver at være videnskabelige undersøgelser.

Er der stærk eller svag evidens?

Hvis der er stærk evidens, kan vi bruge den til officielle anbefalinger. Hvis den er svag, kan man vælge at handle på den ud fra forsigtighedsprincippet eller lade være.

 Hvem har i virkeligheden mandat til at beslutte om evidensen er svag eller stærk?

Mange med en videnskabelig baggrund går ind i debatten og siger at noget har en svag evidens, men det har de ikke mandat til. Og det har et medie heller ikke. Der er en tendens til, at alle mulige udtaler sig om, hvorvidt der er svag eller stærk evidens for noget – uden at have mandat.

Hvem har så mandat til det?

Det har internationale “review boards” som Cochrane and andre, forudsat at disse opererer uafhængigt af medicinalindustriens økonomiske dagsorden, som vægter at skabe værdi for aktionærerne og dermed ikke er neutrale i forhold til folkesundheden.

Grundlæggende er der i de fleste tilfælde tale om, at man refererer i øst og i vest til nye videnskabelige undersøgelser.

Men ifølge Læge Charlotte Bech som bla. har været rådgiver for den indiske statsminister og undervist læger i Schweiz og Holland, skal vi skal se tilbage i tiden og kigge på, hvad menneskeden har gjort i årtusinder.

Hvor er det lykkedes at leve godt, lykkeligt og længe? Hvad er blevet bragt fra generation til generation som noget det rent faktisk  virker og har overlevet tidens tand. Det fremgår af EU direktivet af 2004, at vi også skal kigge på denne kilde til evidens.

Er der eksempler på lang tids anvendelse og tradition?

Ayurveda – yogatraditionens sundhedsviden beskriver hvordan mennesket kan leve længere ved at følge denne traditions vejledning, herunder dens rene kost uden kemi. Et eksempel er en inder som fik sit første barn som 92-årig og sit andet som 95-årig.

Vi håber, at dette og kommende indlæg bidrager til at nuancere vores sundhedsbegreb, debat og praksis.

Charlotte Bech:

  • Privatpraktiserende læge
  • Autoriseret læge i både Danmark, Norge og USA
  • Medlem af lægeforeningen (DADL)
  • Medlem af foreningen af speciallæger (FAS)
  • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  • Har undervist og rådgivet inden for lægevidenskab i Indien, Schweiz og Holland
  • Har arbejdet som læge i USA

Medieplatformen Free Observer er ikke nødvendigvis enig i de holdninger, der udtrykkes i interviews og artikler, men vi vil til enhver tid forsvare din ret til at ytre dig.

SENESTE NYHEDER

Læge Claus Hancke COVID-19 og immunforsvar

Claus Hancke, Praktiserende Læge i 40 år Claus Hancke anfører, at det er et overgreb…

Vi skal ikke være bange for filosofi – geniet Einstein læste ældgamle filosofiske tekster

Der er mange, der ikke er klar over, at fysiker og nobelpristager, Albert Einstein, der…

Helikopterperspektivet med forfatter og musiker Lars Muhl

Hvordan kan det, der sker i verden, som mest minder om en psykologisk krig mod…

Rettidig omhu?

Af Christian Strarup, MBA I en af dansk erhvervslivs kronjuveler er ”rettidig omhu” en kerneværdi,…

Navigation

Unified Focus - Free Observer ApS
Pile Allé 36
2840 Holte
CVR 4161 7071
Telefon 60 192 193
betalingsikoner

FØLG OS

Kontakt

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap