Hvordan kan Danmark blive et foregangsland inden for sundhed?

Følg os på Facebook

Støt os med donation

Køb en T-shirt

Har vi tillid til vores sundhedssystem? Er der nok plads til omsorg og pleje som er en stor del af behandlingen? Behandler vi andre, som vi gerne selv vil behandles? Hvad er balancen mellem naturlige metoder og kemi? Tager vi afstand fra naturen? Hvorfor skal vi så vidt muligt forsøge at holde os til sundhed uden kemi? Hvordan kan vi udvikle en højere grad af humanitet?

I en historisk periode præget af omfattende teknologisering, dehumanisering og ensretning af sundhed, har vi behov for at uddanne os i, hvad rigtig sundhed er, og hvordan vi som individer og som samfund kan foretage de rette valg for vores sundhed og for vores menneskehed.

Et af formålene med Free Observer er at skabe en nuanceret sundhedsdebat, der inspirerer til forbedring og forholder sig kritisk og konstruktivt til det eksisterende, ensrettede sundhedsnarrativ. Free Observer vil bidrage til anerkendelse af forskellige valgmuligheder inden for sundhed og velvære, herunder forebyggelse og behandling af sygdomme.

Vores indlæg med bl.a. Læge Claus Hancke, Læge Mette Mouritsen og Børnepsykolog Susanne Wich har skabt debat i de større medier ved at sætte spot på forskellig evidensbaseret forskning og praksis.

Ifølge privatpraktiserende Læge Charlotte Bech, mangler vi den subjektive del i det danske etablerede sundhedssystem. Hun forklarer dette med eksemplet, at hvis patienten ikke føler sig godt tilpas, selvom blodprøverne er normale, og man ikke umiddelbart kan finde symptomer, skal man som læge stadig lytte til patienten, fremfor at gemme sig bag sin computerskærm, imens man udskriver medicin og venter på næste levende billede.

En definition af sundhed, der i øvrigt stemmer overens med den officielle sundhedsmålsætning, ifølge WHO: ”Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” – Preamble to the Constitution of the World Health Organization, 1946. Det spørgsmål, man må stille sig selv, er naturligvis, om WHO lever op til den definition af sundhed, organisationen foreskriver?

Læge Charlotte Bech arbejder først og fremmest funderet i moderne lægevidenskab og sundhedstyrelsens anbefalinger.

Derudover supplerer hun som læge med naturlige tiltag, der kan hjælpe i mange tilfælde, dvs. kost, motion, velvære, livsstil, yoga, meditation, hvilket der er i mange tilfælde er lægefagligt grundlag og dokumentation for at forsvare.

Ifølge Charlotte Bech gør man det generelt ret godt i det etablerede sundhedssystem, men der gives også eksemplet på, hvor der er plads til forbedring og her inddrages erfaringer med metoder, der er blevet anvendt i mange år internationalt, bla. i USA, men som endnu ikke er nået til Danmark. Herunder de såkaldte “pre-conception programs” som bl.a. hjælper mennesker til naturlig graviditet gennem forebyggelse, fremfor behandling.

Generelt mangler det etablerede sundhedssystem fokus på effekten af 1) stress, 2) stråling, 3) kemi, 4) forurening og 5) ernæring. Der findes, specielt i Danmark, ikke ret mange specifikke anbefalinger inden for disse 5 områder, der påvirker vores sundhed, herunder ikke mindst børns sundhed.

Bl.a. Schweiz fremhæves som et foregangsland inden for sundhed. Den schweiziske befolkning har ved folkeafstemning, jvf. deres direkte demokratimodel, har besluttet at integrere de såkaldte alternative behandlingstilbud i det etablerede sundhedssystem. 67% stemte for, hvilket betyder, at det i Schweiz nu er muligt at vælge mellem moderne lægevidenskab, traditionel kinesisk medicin, schweizisk urtemedicin, ayurveda traditionen, zoneterapi mv.

Læge Charlotte Bech så gerne en lignende forbedring af det danske sundhedssystem. Indtil videre har man skubbet disse supplerende behandlingsmuligheder ind under gulvtæppet, hvilket er uforsvarligt. Behandlingsmetoderne benyttes alligevel i Danmark, og masser af mennesker sætter stor pris på dem, så hvorfor ikke anerkende dette, i stedet for som man gjorde med abort i gamle dage at gøre det til noget fordækt eller forbudt?

I det hele taget har læger i andre europæiske lande som Italien, Spanien, England og Tyskland større frihed til at arbejde med naturlige metoder uden kemi, end de danske læger har. Hvorfor er vi bagefter her, når vi ofte opfatter os selv som et innovativt foregangsland inden for stort set alle områder?

I Danmark har man også en århundredelang tradition for urtemedicin – hvorfor er den henlagt på et museum, når dens pendant f.eks. er integreret i det schweiziske system?

Lægevidenskaben er ikke en eksakt men evidensbaseret videnskab. Deraf bl.a. begrebet “personlig medicin” – den samme medicin virker forskelligt på forskellige mennesker, og derfor er der behov for at designe personlige forløb afhængigt af en række individuelle forhold.

Professionel baggrund: Charlotte Bech:

  • Privatpraktiserende læge
  • Autoriseret læge i både Danmark, Norge og USA
  • Medlem af lægeforeningen (DADL)
  • Medlem af foreningen af speciallæger (FAS)
  • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  • Undervist og rådgiver inden for lægevidenskab i Indien, Schweiz og Holland
  • Arbejdet som læge i USA

Medieplatformen Free Observer er ikke nødvendigvis enig i de holdninger, der udtrykkes i interviews og artikler, men vi vil til enhver tid forsvare din ret til at ytre dig.

SENESTE NYHEDER

Læge Claus Hancke COVID-19 og immunforsvar

Claus Hancke, Praktiserende Læge i 40 år Claus Hancke anfører, at det er et overgreb…

Vi skal ikke være bange for filosofi – geniet Einstein læste ældgamle filosofiske tekster

Der er mange, der ikke er klar over, at fysiker og nobelpristager, Albert Einstein, der…

Helikopterperspektivet med forfatter og musiker Lars Muhl

Hvordan kan det, der sker i verden, som mest minder om en psykologisk krig mod…

Rettidig omhu?

Af Christian Strarup, MBA I en af dansk erhvervslivs kronjuveler er ”rettidig omhu” en kerneværdi,…

Navigation

Unified Focus - Free Observer ApS
Pile Allé 36
2840 Holte
CVR 4161 7071
Telefon 60 192 193
betalingsikoner

FØLG OS

Kontakt

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap