Helikopterperspektivet med forfatter og musiker Lars Muhl

Følg os på Facebook

Støt os med donation

Køb en T-shirt

Hvordan kan det, der sker i verden, som mest minder om en psykologisk krig mod civilbefolkningen eller en dårlig B film, ses i en helhed og give mening individuelt og kollektivt?

I nutidens funktionelt stærkt opdelte samfund, savner vi ofte overblik og helhedsforståelse, hvor flere grundlæggende planer tænkes sammen.

Hvor finder vi friheden nu?

I vores kommende indslag forsøger vi sammen med Lars Muhl at opnå en bedre forståelse af, hvordan vi som mennesker klarer den situation, vi står i sammen og hver for sig. Hvor er mulighederne for frihed, udvikling og oplysning i den helt specielle fase af historien, vi befinder os i lige nu?

Vi har defineret forskellige emner og vinkler, vi forsøger at anskue virkeligheden ud fra ved at inkludere forskellige perspektiver og eksperter på flere områder med henblik på at skabe heldhedsforståelse. Lars driver sammen med sin kone Ghitha Ben-David Institut for Energi og Bevidsthed og har siden 1965, sideløbende med sit musikalsk virke, studeret sammenlignende religion og filosofi. Han har siden 1988 specialiseret sig i aramæisk, samt kristen og jødisk mystik.

Tabu at tale corona fra andre vinkler end regeringens

Lars Muhls første pointe er, at når man åbner op for det emne, som alle taler om, fordi det fylder det hele i mediernes og regeringens fælles skræmmekampagne, bliver der straks lukket hurtigt ned hos mange mennesker, der tilsyneladende ikke er parate til at håndtere en kritisk tilgang til den officielle coronafortælling. Frygten er blevet mere styrende end vores egen kritiske sans og sunde fornuft. 

Flere af coronakrisens mange aspekter, specielt de sundhedsfaglige, er blevet decideret tabubelagt og underlagt en censur, vi normalt kun kender det fra Kina og andre diktaturer i historien. Det er ikke et fænomen, der klæder Danmark, den danske grundlov, dansk kultur og dansk selvforståelse som værende et af de frieste, mest retfærdige, mest demokratiske og mindst korrupte lande i verden.   

Ytringsfrihed og censur

Hvordan og hvorfor er ytringsfriheden blevet begrænset under coronakrisen? Hvad betyder tabuer og censur for vores udvikling som mennesker og samfund?

Ifølge Lars Muhl bliver den, der ytrer sig, bliver hurtigt slået i hartkorn med konspirationsteorier, der er ud over kanten og som ikke kan genkendes i det han står for.

Hvad man førhen kaldte politisk opposition, bliver nu pga. politisk propaganda gjort til den hårdere og langt mere ekskluderende og polariserende udgave af opposition, nemlig konspiration.

Derved kommer vi til at savne den saglige argumentation, hvor alle vinkler kommer frem, hvor der ikke er hverken censur eller selvcensur, og hvor man selv som kritisk iagttager eller deltager i debatten har friheden til at sortere og vurdere. Altså hvor man benytter egne sinds- og åndsevner til at opfatte og udtrykke sig.

At lægge filtre af censur ned over virkeligheden og brug af ord som “misinformation” eller “factchecking” , såfremt noget ikke stemmer overens med ens politiske eller økonomiske agenda, er ikke klædeligt. Ihverfald ikke hvis vi vil være et rigtigt fungerende demokrati, og hvis vores frihedsrettigheder, som vi har lovhjemmel til i national og international lovgivning, reelt skal udøves, være virksomme og meningsfyldte.

Vi har netop haft Muhammedtegningerne og ytringsfriheden oppe at vende i debatten igen. Men hvad med den ytringsfrihed, der handler om censur i statsforvaltningen, mediehusene og på de sociale medier – og de stemmer, der udelades, herunder særdeles højtuddannede stemmer som f.eks. nogle af verdens førende læger, der ikke kan og må blive hørt pga. økonomiske interesser. Der burde være en fri presse, der borede langt mere i dette.

Inkluderende kommunikation

Der er lige nu et stort behov for samling – ikke adskillelse og skyttegravskrig, hvor det handler om at have ret på “sin side”. Kommunikation kan kun finde sted, hvis man forsøger at ville mødes fremfor at skabe splittelse. Og ingen har patent på hverken frihed, oplysning eller sandhed.

Økonomiske interesser styrer forskningsresultater

Det bekymrer Lars Muhl, at politikerne ikke lytter til forskningen, herunder dansk forskning, som er langt fremme, og at mange forskere og eksperter holder sig tilbage med at ytre sig af frygt for at komme i “konspirationspuljen” eller miste deres job.

Peter Gøtzche er et eksempel på en højtstående læge og professor, der blev fyret for at stå på mål for videnskabelig frihed. Det undrer, at ikke flere kollegaer støtter op om ham. Det er ærgerligt for demokratiet, at en så stor kapacitet ikke lyttes langt mere til i det politiske system. Hvor er vi henne, hvis det kun er udvalgte eksperter, man benytter til opfyldelse af et bestemt politisk sigte, fremfor de dygtigste uafhængige eksperter? 

En anden vigtig forsker, man ikke lytter tilstrækkeligt til, er professor Christine Stabell Benn, som heller ikke går på kompromis med sin faglige og menneskelige integritet. 

Det er helt essentielt for vores menneskehed, at topforskere også har en menneskelig integritet og en etik, der forhindrer dem i at være upålidelige for pengenes skyld.

Hvem har vi sat til at regere vores land?

Bare det, at nogen har fået tanken om tvangsvaccination og nedskrevet det i en lov (f. eks. hastelov L 133 og L 102) er beskæmmende. Hvorfor skal man give så vidtgående beføjelser til nogen som helst autoritet, hvis disse beføjelser ikke er til for at blive brugt?

Mange véd ikke, at disse fuldkommen grænseoverskridende hastelove overhovedet findes, og hvad substansen er i dem. Og de, der véd, at hastelovene findes, herunder lovhjemlen til at tvangsvaccinere, tvangsmedicinere og tvangsisolere, benytter ofte argumentet, at myndighederne jo ikke har i sinde at gøre brug af magtbeføjelserne. Men hvorfor så have hjemlen til det? Det er helt unødig afgivelse af friheds- og menneskerettigheder, som bl.a. er grundovssikrede men også utvetydigt rodfæstet i international lovgivning. 

Udviklingsmulighederne som menneske

Ifølge Lars Muhl ligger hele optimismen i, at millioner af mennesker verden over rejser sig for frihed og oplysning. Så krisen har nogle helt åbenbare udviklingsmuligheder for os mennesker. Vi har i virkeligheden mulighed for ikke at maskere men at demaskere os selv, vise vores sande jeg og for at benytte vores fulde potentiale: “At gå på begge vores ben i stedet for kun det ene”.

Vi må i denne teknologifikserede epoke acceptere, at vi både er ånd, psyke og krop. At vi er meget mere, end vi gør os selv til i dag i en virkelighed, hvor alt er specialiseret i små adskilte funktioner og roller uden en højere sammenhæng. Vi har mistet forståelsen og overblikket over, hvem vi er som helhed, så den venstre hånd ikke længere véd hvad den højre laver. Men lige nu står vi midt i frustrationen over dét, der foregår, med en helt unik historisk chance for at tage en kvantespring fremad i vores indiduelle og kollektive selvforståelse – hvis vi formår at vælge mulighederne og finde vores eget lys i mørket. 

Medieplatformen Free Observer er ikke nødvendigvis enig i de holdninger, der udtrykkes i interviews og artikler, men vi vil til enhver tid forsvare din ret til at ytre dig.

SENESTE NYHEDER

Lockdown virker ikke så godt som regeringen tror – med specialkonsulent Jonas Herby

Interviewet af journalist Katrine Troelsen Havde man spurgt den menige dansker under forårets lockdown hvordan…

Læge Claus Hancke COVID-19 og immunforsvar

Claus Hancke, Praktiserende Læge i 40 år Claus Hancke anfører, at det er et overgreb…

Vi skal ikke være bange for filosofi – geniet Einstein læste ældgamle filosofiske tekster

Der er mange, der ikke er klar over, at fysiker og nobelpristager, Albert Einstein, der…

Helikopterperspektivet med forfatter og musiker Lars Muhl

Hvordan kan det, der sker i verden, som mest minder om en psykologisk krig mod…

Navigation

Unified Focus - Free Observer ApS
Pile Allé 36
2840 Holte
CVR 4161 7071
Telefon 60 192 193
betalingsikoner

FØLG OS

Kontakt

Vi kunne dog godt tænke os at holde dig opdateret pr. mail, når der sker noget stort.

Alt indhold fra

Free Observer

er frit tilgængeligt

Vi behandler selvfølgelig din mail med fortrolighed

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap