Grundlovstale d. 5. juni 2020: Kære frihedskæmpere

social_logo

Grundlovstale holdt på Rådhuspladsen d. 5. juni 2o2o – arrangeret af Folkebevægelsen for Frihed. Af Martin Juncher, cand. scient. pol. og stifter af Free Observer

Hør talen her:

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=l2xj2oA-U5M&feature=emb_title

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=HWlZklLuDuI&feature=emb_title

Kære Frihedskæmpere, 

Selvom den demokratiske situation på denne Grundlovsdag er dyster, er vi samlet for at lyse op i mørket. Det er ihvertfald min motivation for at være her.

Regeringer verden over – inklusiv den danske – kæmper med at inddæmme en ny virus, som kan få stor indvirkning på milliarder af menneskeliv.

Den virus hedder SANDHEDEN.

Vi er førstehåndsvidner til danmarkshistoriens største spild, som ser ud til at bygge på et af verdenshistoriens mest omfattende bedrag.

Diktatoriske tilstande stikker ansigtet frem, men vi er ved at vække os selv og hinanden i en historisk nødvendig erkendelsesproces, hvor vi begynder at forstå, at hvis vi skal styre vores eget liv, skal vi kæmpe for det.

Vi står i en ny oplysningstid – ved en skillevej mellem lys og mørke, hvor vi har mulighed for at skabe en bedre verden ELLER acceptere de pågående alvorlige indgreb i vores frihed og ret til at bestemme over vores egen sundhed, vores egen krop, vores eget sind og vores eget liv.

Hvis ikke vi værner om demokratiet i dag, KOMMER diktaturet i morgen.

D. 12 marts blev diktaturet sneget ind af bagdøren i form af historisk vidtrækkende myndighedsbeføjelser og tilsvarende indskrænkninger af vores grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Forklædt som en nødvendig velgørende hjælp til befolkningen.

Efter krisens første pressemøder faldt Mette Frederiksen i næsegrus beundring over egen succes, hvor hun ikke af grundlæggende dygtighed, men pga. sagens karakter, fremstod landsmoderlig.

Nu er sandhedens time kommet.

Hun siger: “Dét, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til”.

Men kan man egentlig passe på nogen med tvang, undertrykkelse og tilbageholdelse af sandheden?

Nej, det kan man ikke.

Vi står lige nu midt i den største krise i Grundlovens historie.

Og det er ikke som FN, EU, WHO og vores regering siger en sundhedskrise.

Det er krise, som er opstået gennem systematisk og ubegrundet skabelse af frygtscenarier.

Tidligere i historien var det en atomkrig, vi skulle frygte.

Nu er det en relativt ufarlig virus.

Hvordan kunne reaktionen blive SÅ meget værre end sygdommen?

Først tilsidesatte regeringen de sundhedsfaglige råd.

Så talte statsministeren usandt, da hun sagde, at Danmark skulle lukkes ned netop baseret på de sundhedsfaglige råd, som regeringen ignorerede.

Så tilbageholdte regeringen sundhedsfaglig rådgivning for Folketinget for at få ændret epidemiloven, så folk nu kan tvangsvaccineres, SELV imod ufarlige, naturligt forekommende infektioner, som influenza.

SÅ kom det frem i går, at regeringen ulovligt har misbrugt 3600 lægers autorisation. Lægeforeningen har derfor anmeldt Sundhedsministeriet for DOKUMENTFALSK.

Hvad foregår der egentligt i Danmark for tiden?

Først ville man genåbne landet, når kurven fladede ud, så ville man vente til man havde en vaccine eller en behandling.

Vi gik fra uger til – vi véd ikke hvor mange måneder?

Fra vi er i det her sammen til at angive sin nabo.

Fra frihed til “ret ind” eller “få en bøde” eller “kom i fængsel”.

Forleden dag skriver TV2, at et lovende forsøg med en vaccine mod covid-19 kan blive forsinket, såfremt der ikke er nok smittede i befolkningen.

Det er jo simpelthen så ærgerligt, som noget kan være.

En vaccine, som normalt tager 10-20 år at udvikle, er forsinket.

Ovenikøbet en lovende vaccine.

Og her står man med en rask befolkning.

Og her er vi blevet pisket til at frygte, at en farlig virus havde angrebet.

Selvom sundhedsfaglige eksperter sagde, at den var relativt ufarlig på niveau med influenza.

London Imperial Collegae, massemedier og politikere sagde, at mange millioner ville dø.

I Danmark døde 24 AF corona, hvoraf kun 7 var under 70 år gamle og ikke på forhånd kendt af sundhedsvæsenet.

Dem, der døde, var syge og gamle i forvejen.

Den normale dødelighed er uændret.

Vi har haft karantæne og stuearrest, hvor der ingen D-vitamin er.

Gået med masker og afsprittet hænder, hvilket er skadeligt for immunforsvaret.

Raske mennesker blev spærret inde for første gang i historien.

Vores børn måtte ikke komme i skole.

Måtte ikke lege med nogen.

Legepladser blev skærmet af.

Hvide telte skød op. Vi måtte ikke vide hvorfor.

Man har følt sig besat af en overmagt.

Af ledere, der regerer fremfor at tjene.

Laver vidtrækkende indskrænkninger i vores frihed.

Skaber lovhjemmel til tvangsvaccinering, tvangsisolering, tvangsmedicinering.

Med et enigt Folketing.

Øger overvågning i det offentlige rum.

Lukker grænserne.

Lukker rejseruter.

Indfører restriktioner og trusler.

Fjerner fokus fra sagens kerne og skaber frygtscenarier.

Forårsager at virksomheder går konkurs eller opkøbes af kineserne.

Ødelægger mindre iværksætteres forretninger.

Og de RIGTIG syge kunne ikke få behandling på hospitaler, der næsten var tomme.

Ansvarlige overlæger har stået uforstående og sagt fra over for bedraget.

Man har ignoreret eksperterne og fortalt befolkningen, at man udøvede magt baseret på sagkundskaben.

Youtube og Facebook bortcensorerer videodokumentation og oplysende materiale lavet af verdens dygtigste læger. Og kalder det misinformation.

Den svenske skoleelev Greta Thunberg blev udnævnt til coronaekspert på CNN.

Og vi andre bliver kaldt “mandagstrænere”.

Medier, regering, WHO, milliardærer som Bill Gates og andre med store aktieposter i medicinalindustrien har alle ihærdigt forsøgt at bilde os alle ind, at ulven kommer.

At det hele skal styres fra oven, for ellers går det helt galt.

At vi skal rette ind eller straffes.

Gamle mennesker og børn blev bange.

Vores “almindelige liv og arbejdsliv” blev sat på hold.

Men ulven kom ikke.

Det gjorde den heller ikke sidste gang, forrige gang og gangen før.

Her står man med vacciner, som snart siges at være færdige. De skulle først have været færdige om 10-20 år. Så kunne man nå det på halvandet år.

Og så var de første testvacciner allerede klar.

Men så var alle raske.

Og intet af dette er iscenesat af din regering, WHO, FN, EU og intet er støttet af Bill Gates og medicinallobbyen.

Nej, de er bare vores godhjertede hjælpere mod en flagermus, der røg i suppen i Kina. Som den amerikanske læge og regeringsrådgiver Fauci sagde.

Vi må ikke være sammen. Vi skal blive væk fra hinanden.

Vi skal holde afstand, afspritte hænder og helst have mundbind på.

Også børnene.

Hvor mange kan se, at vi er blevet holdt for nar i et iscenesat absurd teater?

Hvor mange går mod strømmen næste gang, hvis det bliver en næste gang?

Hvor mange vil fremover kun acceptere ledere, der ærligt lægger kortene på bordet og lytter til sagkundskaben?

Vores elementære frihedsrettigheder er truet pga. en relativt ufarlig virus på influenzaniveau.

Hastelovene er vedtaget på et ulovligt grundlag og skal omgående rulles tilbage og erklæres ugyldige.

Og det burde være sket i dag – på Grundlovsdag.

Udfordringen, at regeringen og Folketinget har været enige om at være enige. Selvom det ikke er tid til “borgfred”.

Men frihedskamp og opposition, som er demokratiets vigtigste grundpille, for uden opposition har vi ikke den magtbalance, som ifølge statsretten ligger i Grundlovens paragraf 3.

Som vi ellers på Aarhus Universitet blev uddannet til at tro skulle være den allervigtigste paragraf i Grundloven.

En større del af befolkningen accepterer stiltiende at blive kørt over af de diktatoriske tiltag, fordi der spredes frygt, som lammer menneskelig dømmekraft.

I nogen tilfælde kan det en fast løn fra staten måske bidrage til stiltiende accept.

Nogen troede – flankeret af ukritiske massemedier – at vi selv-tænkende, sam-tænkende, entreprenante mennesker, der kæmper for frihed og demokrati måske var nogle få kværulanter, der omsider ville holde mund og rette ind som får, men det gør vi ikke.

Til gengæld bliver vi hver dag flere kritikere, der søger oplysning om tingenes sande tilstand.

I Danmark er vi tusinder. I verden er vi millioner.

Mørke kan ikke uddrive mørke. Det kan kun lys.

Had kan ikke uddrive had. Det kan kun kærlighed.

En folkebevægelse for frihed kan kun være baseret på lys og kærlighed til vores næste.

Fløjpolitik har aldrig været mere ligegyldig.

Begge vinger er en del af samme fugl på en horisontal højre-venstre-skala.

Det her handler om noget meget større.

Det handler om frihed eller tyranni på en vertikal skala, hvor tyranni er bunden, og frihed er toppen.

Farvel til rød og blå blok.

Velkommen til kampen for frihed, der bliver stærkere dag for dag og bakkes op af et stigende antal beviser for et næsten ufatteligt omfattende bedrag mod menneskeheden.

Flere tænkende mennesker, flere medier og forhåbentligt flere politikere er ved at indse dette, fordi løgnen ikke længere har ben at gå på.

Fordi løgnen altid krakelerer.

Ligesom regeringens korthus er ved at falde sammen.

Foran os udspilles en global revolution i form af en informationskrig, en sundhedskrig, en bevidsthedskrig med to ansigter.

Det ene ansigt er lyst og positivt, da det hylder vores frihed og ret til selvbestemmelse. Vi spiller med åbne kort.

Det andet ansigt er mørkt og negativt, da det indskrænker og eliminerer vores frihed. De spiller med lukkede kort.

Det positive ansigt er for ægte folkesundhed, for det frie valg, for rigtige menneskerettigheder, for faktisk retfærdighed og for ærligt lederskab.

Vi har aldrig fortjent mindre.

Det her drejer sig om, hvorvidt vi skal have frihed for de mange eller kun frihed for de få.

For medicinalindustrien er sundhed een logik (det er profitmaksimering) for vi er deres kunder, for regeringen en anden logik (det er taburetmaksimering) for vi er deres stemmer og for befolkningen en tredje logik (det er et langt og lykkeligt liv).

Kun respekt for vores Grundlov, som bygger på god moral og retfærdighed, kan sikre at så forskellige logikker kan leve i harmoni og magtbalance.

Det negative ansigt er en elite af lobbyister, der har deres egen politisk-økonimiske agenda og som opererer, regerer og styrer igennem internationale organisationer som WHO og FN, og som også præger de danskere, der udøver magten her i landet.

Danmark trods alt et lille land, der følger de store, men følger vi lige nu de rette?

Denne elite har et MÅL om mere magt i en global verdensorden, der underminerer de nationale demokratier og indfører kontrol, overvågning og tvang henover hovederne på de nationale befolkninger og demokratier.

MIDLET er markedsføring af frygtbaserede scenarier.

Og vi vil miste vores magt, hvis ikke vi står sammen.

Hvis ikke oppositionen vækkes til live, og hvis IKKE VI kæmper NU side om side for vores og vores børns frihedsrettigheder.

Hvis ikke vi værner om demokratiet i dag, får vi diktatur i morgen.

Det er en national frihedskamp, der finder sted i en international kontekst.

Planen må vi nøjes med at læse om på diverse officielle hjemmesider, herunder EU´s, FN´s, WHO´s. Og så er der bl.a. også ID2020, Agenda21 og Event201, som alle har globale målsætninger og ambitioner og mange penge bag sig.

Vores uansvarlige folkevalgte repræsentanter vil ikke fortælle os planen for vores liv og fremtidige samfund.

Siden Grundlovens indførelse d. 5. juni 1849 er Grundlovsdag hvert år blevet markeret som en festdag.

Men i dag fester vi ikke for frihed.

Vi demonstrerer mod tvang og undertrykkelse

Og vi kæmper for frihed.

Festen holder vi, når vi har genvundet vores grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Indtil da er d. 5. juni ikke en festdag for frihed, men en kampdag for at genvinde vores frihed.

Vores demokratiske fundament har i løbet af de seneste 3 måneders “coronabedrag” været under det største angreb i Grundlovens historie.

SÅ stort et angreb, at Grundloven de fakto er blevet omgået og tilsidesat, imens en autoritetstro dansk befolkning passivt har set til.

Men vi er her også. Vi er oppositionen. Vi danner modstand. Modstand betyder mod til at tage et standpunkt. Også selvom man går mod strømmen. VI tør sige tingene, som de er. Og vi tør være i mindretal, indtil VI BLIVER et flertal.

“Coronaskandalen” stritter i ALLE retninger – globalt, nationalt, politisk, sundhedsmæssigt, juridisk, økonomisk og ikke mindst eksistentielt.

Corona er en farlig tyrannisk politisk strategi.

Corona er ikke en farlig sygdom, sådan som regeringen uden sundhedsfagligt belæg har fortalt befolkningen.

Det er stadig vigtigt at understrege, at farlige og invaliderende sygdomme skal tages alvorligt.

Men man skal som ansvarlig og folkevalgt forholde sig til, om en sygdom faktisk, ifølge sagkundskaben, er relativt ufarlig.

Vi skal nu have lært, at hvis ikke vi værner om demokratiet i dag, så får vi diktatur i morgen. Vi må ikke tage vores rettigheder for givet.

Hvis man stiltiende accepterer problemet, bliver man en del af problemet og ikke en del af løsningen.

Det tog kun henover natten d. 12. marts at genindføre diktatoriske tilstande i Danmark – vi véd nu, at dette var baseret på usandheder og lovstridig regeringspraksis.

Regeringen påstod, at årsagen bag nedlukningen af landet, lukning af grænser, forretninger og skoler og hastelovenes indførelse var baseret på sundhedsfaglig rådgivning, men det var IKKE sandt.

Og vi må ikke vide hvorfor.

Og der var ingen opposition i Folketinget.

Regeringen ignorerede og misbrugte BEVIDST sundhedsfaglig rådgivning, som slog fast, at coronavirus er en relativ ufarlig sygdom, som IKKE kunne retfærdiggøre en nedlukning af landet.

EJ heller lovændringer, der muliggør forsamlingsforbud og tvangsvaccinering mod UFARLIGE sygdomme.

De faktuelle tal viser, at denne virus langt fra er ligeså farlig, som alle blev hjernevasket til at frygte.

De mest brugte datamodeller blev bevidst fodret med forkerte antagelser, der støtter en underliggende politisk-økonomisk dagsorden.

F.eks. blev det forventede dødstal for Storbritannien reduceret fra 500.000 til 20.000. Det er SÅ ekstrem en korrektion, at den er utroværdig.

Som bekendt er langt størstedelen IKKE døde AF corona, men MED corona.

På nøjagtig samme måde som ældre, døende mennesker får en bakteriel infektion de sidste dage af deres levetid.

I Danmark døde kun 24 mennesker AF corona, dvs. de var ikke på forhånd kendt af sundhedsvæsenet.

OG heraf var kun 7 personer under 70 år gamle.

Dermed står “panikreaktionen” og “frygtskabelsen” slet ikke mål med “sygdommen”.

Og “Løsningen” er HELT ude af proportioner med “problemets omfang”.

Men hvorfor mon regeringen stadig har så travlt med at lave hastelovsjusk på hastelovsjusk, der giver myndighederne yderligere magtbeføjelser og forringer borgernes frihedsrettigheder?

Hvorfor er det kun en håndfuld magtfulde personer i statsministeriets inderkreds, herunder den ikke-folkevalgte de-fakto fungerende “vicestatsminister” og tidligere Microsoft lobbyist, Martin Rossen, der er orienteret om den store plan?

Og ikke den danske befolkning?

Hvor er det ærlige lederskab og den gode moral?

Hvorfor siger regeringen ikke bare, hvem der anbefalede en samfundsnedlukning, når det jo beviseligt ikke var sundhedsmyndighederne?

Hvorfor må vi ikke vide det?

Hvorfor svares der ikke direkte på spørgsmålet?

Er disse “ledere” ikke sammen ansat til at tjene os?

Skal det hele gå så hurtigt, fordi regeringen har fået udstukket nogle målsætninger af klodens magtelite?

Selvom ingen er syge, og corona pandemiplanen er blevet afsløret som et politisk og mediestyret bedrag og dermed en sammenstyrtet forklaringsmodel.

Tiden vil vise, om lille Danmark kan modstå de kræfter, som for tiden er ved at rive det demokratiske tæppe væk under os.

Her blot et par suspekte mål, som det åbenbart haster utrolig meget med at få indført i Danmark:

1) Du må ikke længere havde skjult telefonnummer. Hvorfor?

2) Hjemmesider skal kunne lukkes uden dommerkendelse. Hvorfor?

3) Der skal være øget overvågning i det offentlige rum. Hvorfor?

4) Hasteloven bliver IKKE rullet tilbage, heller ikke ved dens udløb om et år.  Hvorfor?

5) Regeringen vil ikke fortælle, hvem der anbefalede nedlukning af landet, forretninger og det frie menneskeliv. Hvorfor?

6) Dit DNA lagres hos Seruminstituttet. Hvorfor?

7) Regeringen ville overvåge borgere tæt med en corona-app. Hvorfor?

8) Staten vil tjene penge på DNA, sundhedsdata og forsøg på mennesker. Hvorfor?

Det hele peger tilbage på WHO. Lady Gaga repræsenterer WHO, der tydeligvis har behov for en kendt popstjerne uden politisk baggrund eller sundhedsfaglig viden til at markedsføre deres korrupte organisation, som USA korrekt har indstillet støtten til. Og tak for det.

Den ikke-folkevalgte rigmand Bill Gates er – efter at USA trak sig – blevet den største sponsor i WHO.

Var det denne vaccinefabrikant, der betalte WHO og den blakkede Tedros for at erklære global pandemi?

Hvordan kan en ikke-folkevalgt uden lægefaglig baggrund blive sundhedsfaglig ekspert i en organsation, der rådgiver regeringer?

Er det reelt set Magnus Heunicke, Mette Frederiksen og Martin Rossen eller Bill Gates, der dikterer den danske corona-politik?

Til medierne siger Bill Gates: “Vi ikke vender tilbage til en normal samfundstilstand, før vi har fået en vaccine ud i hele verden”.

Bill Gates har også udtalt, at der vil komme restriktioner imod de mennesker, som ikke vil lade sig vaccinere, og han nævner, at de eksempelvis ikke vil få lov at flyve til andre lande.

Regeringen svarer udenom og nægter at fortælle danskerne, hvilken myndighed, der anbefalede nedlukningen af Danmark, og hvilken overordnet plan man følger.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, svarer i “Debatten” på udenom hele 26 gange.

Hvor er gennemsigtigheden?

Vi forsøger alle sammen at finde de svar, vi ikke fik og nok heller ikke får.

Men der er alt for mange brikker, der passer sammen til, at man kan sidde dem overhørig og kalde det hele for tilfældighedernes spil.

Lad os sammen fortsætte med at lægge pudslespillet.

Lad os udgive kritisk borgerjournalistisk.

Lad os indgå i oplysende grupper.

Lad os danne nye partier.

Lad os hver dag øge presset.

Så der efter denne historiske skandale stilles et MISTILLIDSVOTUM til regeringen.

Og vi genvinder vores frihed.

De gange, man tidligere har stillet et mistillidsvotum til en regering, har været langt mindre alvorlige.

I dette forløb har man været ligeglade med sygdommens relative ufarlighed og baseret på en ukendt agenda gennemført en nedlukning, der har haft katastrofale konsekvenser for samfundet.

PANIKPOLITIK, som har store sundhedsmæssige konsekvenser for dem, der virkelig havde brug for behandling.

PANIKPOLITIK, som ikke bør kunne finde sted, under en ansvarlig regeringsledelse.

PANIKPOLITIK, som har forårsaget tab af hundredevis af milliarder, som fremtidige generationer skal tilbagebetale.

PANIKPOLITIK, som har forårsaget et historisk stort TAB af frihedsrettigheder.

VORES forgængere kæmpede for VORES frihed.

VI skal kæmpe for VORES børns frihed.

VORES middel er at kæmpe frygtløst, fredeligt, ustoppeligt og oplyst for vores egen og hinandens frihed og alt, hvad vi har kært.

VORES mål er at genvinde endnu mere frihed, end vi havde før hastelovene, så vi selv bestemmer og styrer vores liv – med respekt for fælleskabet og Grundloven.

VI VIL OG VI SKAL sammen genvinde vores frihed.

God frihedskamp!

SENESTE NYHEDER

Epidemilov

Undercover epidemilov

Af Mads Bang Jensen, cand. merc. & selvstændig Fantastisk timing. Den stærkt kritiserede og frygtede…

Epidemilov

Grundlovstale d. 5. juni 2020: Kære frihedskæmpere

Grundlovstale holdt på Rådhuspladsen d. 5. juni 2o2o – arrangeret af Folkebevægelsen for Frihed. Af…

Diktaturet er genopstået, men folket er vågnet

Genudgivelse af debatindlæg i 180Grader d. 16. april 2020. Af Martin Juncher, cand. scient. pol….

Mette Frederiksen kører sololøb og holder befolkningen for nar

Genudgivelse af debatindlæg i 180Grader d. 8. april 2020. Af Martin Juncher, cand. scient. pol….

Navigation

Unified Focus - Free Observer ApS
Pile Allé 36
2840 Holte
CVR 4161 7071
Telefon 60 192 193
betalingsikoner

FØLG OS

Kontakt

Vi kunne dog godt tænke os at holde dig opdateret pr. mail, når der sker noget stort.

Alt indhold fra

Free Observer

er frit tilgængeligt

Vi behandler selvfølgelig din mail med fortrolighed

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap