Den Store Nulstilling af Verdensordenen – The Great Reset

free observer logo

Når vi runder nytår og ser frem mod et formentlig ikke mindre “spændende” 2021, afholder World Economic Forum (WEF) deres årlige sammenkomst i Davos (virtuelt selvfølgelig) under samme overskrift som denne artikel.

WEF har gennem årene opnået en solid status som det institutionelle talerør for verdens mest prominente ledere på tværs af sektorer og meget af det tankegods, som forædles på de årlige møder i den lille Schweiziske bjergby, finder vej til verdensmedierne. WEF spiller derfor en markant rolle i skabelsen af de narrativer, som adopteres i de enkelte lande, når vi taler emner af global betydning.

Verden bliver aldrig den samme efter Covid-19

Og med “Den Store Nulstilling” er det ikke bare ambitionen at påvirke den officielle fortælling om corona men – helt åbent og eksplicit udtalt på WEFs platforme – at ændre hele vores socioøkonomiske verdensparadigme. “Verden bliver aldrig den samme efter Covid-19”, som det hedder sig fra organisationens stifter og formand, tyske professor og forfatter Klaus Schwab.

Præmissen for denne radikale konstatering begrundes primært i de realøkonomiske konsekvenser, som vi allerede nu kan begynde at se omfanget af globalt, og som primært har medført to ting: De fattige er blevet fattigere i verdens rigeste lande, og dermed er uligheden mellem samfundenes top og bund yderligere taget til. Og de fattigste lande er blevet fattigere, hvilket kortsigtet har bragt langt flere mennesker under FN’s grænse for ekstrem fattigdom, hvilket på længere sigt formodes at skabe større folkevandringer, end verden endnu har set, hvis der ikke sættes effektivt ind.

Videre er ræsonnementet, at kapitalismen, som har været drivkraften bag værdiudviklingen i verden i århundreder, har overlevet sig selv i sin rene form, og at omfanget af regulering og distribution af jordens ressourcer nødvendigvis må overlades til mindre individdrevne mekanismer. Kapitalismens grådighed skal om ikke udfases så tæmmes, og gensidighed og “samfundssind” (for nu at bruge et aktuelt udtryk) skal fremelskes og understøttes.

Der er meget tilsyneladende ædelt ved tankerne bag et sådan paradigmeskifte. Vi står overfor typer af udfordringer, som kræver omfattende globalt samarbejde, og de hidtidige bestræbelser på at bremse CO2-udslip og skabe ensartede betingelser for samhandel og migration, for blot at nævne nogle af de problemer vi deler kloden rundt, har bestemt ikke vist sig effektive.

Den fjerde industrielle revolution

Tankegodset bag “Den Store Nulstilling” rejser dog en anden type problem, der ikke er mindre alvorlig, og som stiller os i et meget vanskeligt dilemma: I hvor høj grad er vi som individer (og lande) villige til at give køb på vores basale frihedsrettigheder i den gode sags tjeneste? Og vigtigere, hvordan sikrer vi os mod, at en “deponering” af vores individuelle frihed ikke medfører ricisi for magtmisbrug, som i værste fald kan ende i Orwell’ske scenarier?

Teknologien bag den såkaldte “fjerde industrielle revolution” klassificeres nemlig i “Den Store Nulstilling” som en af de vigtigste søjler, som en ny verdensorden skal bygges på. Det vi også kalder “big data”, som vil muliggøre et hav af “optimeringer” i den måde vi organiserer os, fordeler og forbruger goder, i logistikken, i trafikken, i den nye “biosecurity”-sfære, i forhold til mål for miljøbelastninger og i hele det finansielle og realøkonomiske system. Teknikken vil give os muligheder for “smarte” løsninger, som end ikke fantasien sætter grænser for.

En chip med alle data?

Men for hver maskinel systematisering/automatisering følger et etisk dilemma. Det ville da være smart (og muligt), hvis vi alle bar en chip med vores sundhedsdata, så man let kunne dokumentere sit vaccinationsprogram (hvis det engang skulle blive relevant med vacciner mod farlige epidemier!). Samtidig kunne man også blive fjerndiagnostiseret, hvis en læge kunne få adgang til ens data for blodsukker, blodtryk, puls, iltindhold i blodet osv., og dermed instruere – om ikke andet indledningvist – uden et besøg på hospitalet var nødvendigt.

Og er denne barierre engang overskredet, bliver det jo helt ligefrem at spørge, om ikke alle data af relevans for et individ var samlet i chippen og i “skyen”. Pas, kørekort, løn- og bankkonto, nøgler til bil, hus, arbejde m.v. Hvis der kun fandtes godt i verden, then why not?

Og kunne man dernæst blive belønnet/aflønnet i krypotovaluta på baggrund af data for kropslig og tankemæssig aktivitet var endnu et dyrt administrationsapparat borteffektiviseret. Det lyder nok vel fantasifuldt, var det ikke fordi, at en vis Mr. Gates har indgivet en patentansøgning for netop dette vanvidseksempel (der iøvrigt er diabolsk nummereret 2020 – 060606).

Etiske og menneskeretlige dilemmaer

Vi kan givetvis løse verdens problemer mere effektivt med anvendelsen af “big data”. Og i visse tilfælde giver det sikkert også fin mening. Men i det øjeblik hvor skellet mellem individ og maskine bliver opblødt, bevæger vi os ind i et kolossalt minefelt af etiske og menneskeretlige dilemmaer. Og har man først overtrådt grænsen, bliver næste skridt langt lettere at acceptere. Og samtidig vil al indflydelse og magt nødvendigvis samle sig der, hvor data opsamles og bearbejdes, hvilket vil føre os ubønhørligt i retning af et de facto verdens-teknokrati.

I forhold til “Den Store Nulstillings” fokus på “The Harnessing of the Fourth Industrial Revolution” skal vi mere end nogensinde være årvågne og kritiske i månederne, der kommer. Verden vender aldrig tilbage til normalen, som det hedder sig. På grund af Corona! Hvis det vitterligt er tilfældet, får vi som borgere og civilisation nok at forholde os til i vores respektive “demokratier”.

På Free Observer holder vi et vågent øje med “projektet” før, under og efter næste møde i Davos!

1 kommentar til “Den Store Nulstilling af Verdensordenen – The Great Reset”

Skriv en kommentar

SENESTE NYHEDER

WikiFreedom: Sundhedsvidenskabelige og juridiske facts

Titusinder af læger, forskere og forretningsfolk står frem med en helt anden videnskab om covid-19,…

Podcast: The current political situation in America

Ny podcast inden for emnet Amerikansk Politik. Vi går dybt i både den nuværende situation og…

Del 2: Grundlovstale d. 5 juni 2020, Martin Juncher, Cand. Scient. Pol, AAU.

  Se mere her: https://freeobserver.org/tv-indslag/ https://www.wikifreedom.org/ Del dette indhold: Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email More

Grundlovstale d. 5. juni 2020 på Rådhuspladsen, Martin Juncher, Cand. Scient. Pol. AAU.

Grundlovstale: Kære frihedskæmpere Martin Juncher holdt denne tale Grundlovsdag, 5. juni 2020, på Rådhuspladsen i…

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap