CENSUR TRUER VORES YTRINGSFRIHED – SOCIAL UDSKAMNING TRUER VORES MEDMENNESKELIGHED

Følg os på Facebook

Støt os med donation

Køb en T-shirt

Censur på sociale medier er et alvorligt problem i et demokrati. Ytringsfrihed er fundamentet for demokratier. Friheden til at udtrykke og debattere ideer er helt afgørende for vores rettigheder som frie mennesker.

Censur af instagram-profil

Influencer, sangerinde og mor, Saszeline Emanuelle Dreyer, har for nyligt oplevet at blive censureret, da hun begyndte at forholde sig kritisk undersøgende og udtrykke sig frit vedr. samfundsmæssige spøgrsmål – mere specifikt forskellige kritiske vinkler på den politiske håndtering af COVID-19-virusen, på sin instagram-profil, der havde ca. 100.000 følgere.

Saszeline delte indhold fra amerikanske læger, et indslag fra Danmarks Radio og en video fra Sundhedsstyrelsen om effekten af mundbind og meget andet, der alt sammen af Instagrams fact-tjekkere blev betegnet som falsk indhold og fjernet.

Burde Saszeline ikke have lov til at dele både indslag fra anerkendte kilder og alternative holdninger og stille spørgsmål? Når hun bliver censureret, bliver man unægteligt mistænkelig: Er der noget om det, hun siger?

Saszeline står ikke alene med sine bekymringer

Det er der i hvert fald, hvis man lytter til bl.a. Robert F. Kennedy, Jr. (jf. kilde under interviewet) og læser de angivne kilder – Saszeline står på ingen måde alene med sine bekymringer vedr. den aktuelle verdenssituation. Under alle omstændigheder er hele formålet med demokratiet at beskytte minoriteter og individers rettigheder, således at man ikke får et flertalsdiktatur. Som vi ved, har flertallet ofte taget fejl i historien, og som den engelske filosof og socialliberalist, John Stuart Mill, hævdede, kunne der sidde en mand i Nottingham og vide noget vi andre ikke ved. Derfor har vi ytringsfrihed og demokrati, hvor alle har ret til at udtrykke sig frit uden censur, og andre har mulighed for at lytte.

”Hvis hele menneskeheden minus én, var af en mening, og kun én person var af den modsatte opfattelse, ville menneskeheden ikke være mere berettiget til at tavse en person, end han, hvis han havde magten, ville være berettiget til at tavse menneskeheden.”  – John Stuart Mill, On Liberty.

Lukket ned fra den ene dag til den anden

Ikke desto mindre blev Saszelines instagram-konto lukket ned uden varsel fra den ene dag til den anden. Derfor hyrede hun en advokat til at hjælpe.

Desuden har Saszeline fået massiv kritik og oplevet udskamning både i de etablerede medier og på de sociale medier. At blive udskammet for at mene noget og ytre denne mening burde høre middelalderen og ikke anno 2020 til.

Brev fra Saszelines advokat til Facebook Danmark, 21.9.2020:

”Jeg skriver til Dem som advokat for Saszeline Emanuelle Dreyer i anledning af den uvarslede nedlukning af min klients Instagramprofil, @saselines. På vegne af min klient vil jeg gerne åbne for en drøftelse af, på hvilke vilkår min klients profil kan åbnes. 

Jeg vil derfor gerne bede om en nærmere og specifik redegørelse for hvilket konkret indhold på profilen, som bevirker, at min klients profil er lukket ned, således at min klient har mulighed for at fjerne det efter Deres opfattelse uretmæssige indhold, hvorefter profilen så kan genåbnes. 

Jeg har noteret mig, at det af Instagrams vilkår side 4 af 5 i Anvendelsesvilkår fremgår, at Instagram forinden en nedlukning ”underretter [vi: Instagram] dig behørigt”, såfremt der efter Instagrams opfattelse er uretmæssigt indhold. Min klient har ikke modtaget nogen varsling om nedlukning på grund af angiveligt uretmæssigt indhold.  

Baggrunden for, at min klient ønsker sin profil genåbnet, er dels min klients grundlovssikrede ytringsfrihed, som min klient imidlertid i relation til hele Covid-19 debatter er parat til at indskrænke, dels at min klient har indgået aftaler med samarbejdspartnere/sponsorer baseret på, at min klient kan benytte sin Instagram-profil. Min klient lider derfor økonomisk tab ved, at profilen uvarslet er blevet lukket. 

Såfremt det ikke er muligt at få etableret en mindelig løsning, som indebærer, at min klients profil genåbnes i redigeret form, forbeholder jeg mig min klients retsstilling, i hvilken forbindelse det forbeholdes at gøre erstatningskrav gældende for det tab, som min klient måtte lide som følge af den uvarslede nedlukning, da den efter min opfattelse i udgangspunktet konstituerer et aftalebrud med min klient, jfr. det ovenfor anførte om forudgående varsling med mulighed for at rette for sig. 

Min klient og jeg indgår derfor meget gerne i en dialog om min klients opslag, så en redigering af profilen kan gennemføres forhåbentligt meget snarligt, i hvilken henseende jeg står til rådighed.”

Efter interviewet har Saszelines advokat modtaget svar fra Facebook Danmarks advokat, 15.10.2020:

Vi retter henvendelse på vegne af Facebook Denmark ApS (“Facebook Denmark”) som svar på jeres brev af 21 september 2020 vedrørende nedlukningen af jeres klients Instagram-profil på tjenesten til- gængelig på www.instagram.com (“Instagram-tjenesten”). 

Facebook Denmark leverer og driver ikke Instagram-tjenesten. Facebook Denmark har derfor ikke mulighed for at efterkomme jeres krav. 

Det er i stedet Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”), der leverer og driver Instagram-tjenesten for danske brugere. Facebook Ireland er et irsk selskab med hovedkontor i Dublin, Irland. Dette forhold er også indgående beskrevet i Anvendelsesvilkårene, der udgør aftalegrundlaget mellem en dansk bruger og Facebook Ireland angående hver enkelte danske brugers brug af Instagram-tjenesten. Anvendelsesvilkårene er offentligt tilgængelige og kan findes på følgende link: https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp 

Facebook Denmark er en selvstændig juridisk enhed, der er adskilt fra Facebook Ireland. Facebook Denmark hverken driver, leverer eller kontrollerer Instagram-tjenesten. Henvendelser fra danske brugere vedrørende Instagram-tjenesten kan sendes til Facebook Ireland på: Facebook Ireland Limited Attn: Legal Department 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland 

Vi skal herudover gøre opmærksom på, at vi ikke har bemyndigelse til at frafalde kald og varsel på vegne af Facebook Denmark, på vegne af Facebook Ireland eller på vegne af nogen anden juridisk Facebook-enhed. Facebook Denmark forbeholder sig sine rettigheder i enhver henseende.” 

Vi burde frigøre os fra censurerende sociale medier

Således behandler altså Facebook og Instagram sine brugere. Ikke nok med at brugerne censureres og profiler nedlukkes uden varsel, de har også en uigennemskuelig organisations-struktur, som gør det særdeles vanskeligt at få taget sin sag op.

Vi burde alle frigøre os fra de censurende sociale medier. Det er ikke et værdigt interaktionsforum for kreative og skabende mennesker i den nye tid. Free Observer kigger derfor nu ind i muligheden for at skabe et nyt socialt medie, som kan erstatte facebook, instagram m.fl.

Se og læs mere om censur på de sociale medier, alternative perspektiver på mundbind, vacciner, den politiske håndtering af cororna-krisen samt om DNA data, som Saszeline nævner i interviewet

Vedr. censur på sociale medier:

Robert F. Kennedy, Jr.’s tale “Global Resistance”, 24.10.2020 

Robert F. Kennedy, Jr. sagsøger Facebook, Genetic Literacy Project, 25.8.2020

Derfor indgår TjekDet samarbejde med Facebook, Mandag Morgen, 26.9.2018

Danmarks tidligere statsminister, Helle Thorning Schmidt, sidder nu i Facebook rådet og medvirker til faktatjek og censur, Finans, 13.5.2020

Hvem tjekker ”fact-tjekkerne”?

Madonna, Donald Trump Jr. og præsidenten selv er også blevet censureret for at dele information fra den amerikanske læge, Saszeline delte information fra, se artikel fra Independent 29.7.2020

Den amerikanske præsident har udstedt en ”executive order” for at imødegå online censur, 28.5.2020

The Washington Post om Trumps alternative corona-narrativ,7.8.2020

Variety om censureringen på de sociale medier af FOX News’ interview med den kinesiske forsker, der hævder at coronavirusen er skabt i laboratoriet,  17.9.2020

Washingon Examiner om kampen mod misinformation på de sociale medier, 24.3.2020

Facebook Deleting Coronavirus Posts, Leading To Charges Of Censorship, Forbes, 17.3.2020

Google anklages for censur, juni 2016, U.S. News

San Francisco Chronicle: Blocked and banned by social media: When is it censorship?, 30.8.2016

Facebook’s employees and fact-checking partners say they are left in the dark about how the company decides what content stays up and what comes down, Buzz Feed News, 13.8.2020

Facebooks fakta-tjekkere er købt og betalt af Bill Gates Foundation, Newspeek, 2.9.2020

Columbia Journalism Review Publishes Detailed Expose on Gates Foundation Buys Influence With Journalists, Naked Capitalims, 26.8.2020

Vedr. mundbind:

Videnskabelige studier har gennem 45 år vist, at mundbind ikke virker mod virus. De virker mod bakterier og større partikler, ikke mod virus. Der er (endnu) ikke videnskabelig evidens for, at masker virker mod virus i det offentlig rum.

Der er foretaget et dansk studie af maskers effekt i det offentlige rum (verdens største af sin art) i regi af Rigshositalet, men det er endnu ikke offentliggjort i oktober 2020

The science and history of masks in medicine

Are Face Masks Effective? The Evidence

Center for Infectous Disease Research and Policy, COMMENTARY: Masks-for-all for COVID-19 not based on sound data

Er mundbund direkte sundhedsskadelige? Technocracy, 11.5.2020 

Er mundbind virkningsløse og måske direkte skadelige? The High Wire interview med “Masks Whistleblowers” 

Udtalelser fra forskellige kilder om mundbind samlet i en oversigt

Vedr. vaccine:

Foruroligende information om den kommende COVID-19 vaccine

Dr. Northrup om den kommende COVID-19 vaccine

Artiklen der vises i ovenstående video med Dr. Northrup

CNN 1.9.2020: Past vaccine disasters show why rushing a coronavirus vaccine now would be ‘colossally stupid’ 

Læger og sundhedspersonale om COVID-19

Erklæring fra dansk sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Open letter to EU and EU member states on vaccines for COVID-19

Great Barrington-Erklæringen

Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media

World Doctors Alliance

America’s Frontline Doctors

Young doctor explains why he’s against forced COVID-19 vaccine

Dr Dolores Cahill Public Meeting 22.9.2020

Beda M Stadler: Coronavirus: Why everyone was wrong, 2.7.2020

Virker COVID-19 PCR-testen?

COVID-19 PCR tests are scientifically meaningless

Privatpersoner lægger sag an mod de ansvarlige for den politiske håndtering af corona-krisen:

En tysk advokat, Dr. Reiner Fuellmich, kalder corona-krisen for en forbrydelse mod menneskeheden og har sammen med andre advokater lagt sag an.

I Danmark har Organisationen for Oplysning om Corona Virus COVID-19 lagt sag an mod staten

Vedr. danskernes DNA og sundhedsdata:

Din DNA til salg, DenOffentlige.dk, 26.3.2018

Dataskandale under udvikling: Dit DNA tilhører nu staten, DenOffentlige.dk, 7.8.2019

Udenrigsministeriets rapport om det internationale sundhedslaboratorium

Lægemiddelstyrelsens liste over apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til virksomheder

Medieplatformen Free Observer er ikke nødvendigvis enig i de holdninger, der udtrykkes i interviews og artikler, men vi vil til enhver tid forsvare din ret til at ytre dig.

1 kommentar til “CENSUR TRUER VORES YTRINGSFRIHED – SOCIAL UDSKAMNING TRUER VORES MEDMENNESKELIGHED”

  1. Natalia Magdalena Czarnowska

    Ja jeg har os delt “falsk indhold” i følge facebook.. og det kunne de nogle gange vurdere efter et sek! de her dissideret nogle trigger ord/sætinger, de kalder for falsk indhold.. det er jeg sikker på! jeg blev så ik lukket.. men jeg når heller ik ud til så mage og er dermed ikke samme truslen for diktatorerne. Jeg er jo bare en tilfældig hjemløs i kbh, der sjovt nok ik har mødt nogen med korona endnu og jeg møder mange udsatte diverse steder! (kirker, varmestuer herrreberger gaden, biblioteker mm..) der en farlig ting med corona.. og det er at den spreder angst paronia og krænker folks rettigheder til at bestemme over egen krop! politet smed mig af det første døgn det var indført i toget med en fellow hjemløs for ik ha maske på.. allerede der vidste jeg noget er helt galt i dk!

Skriv en kommentar

SENESTE NYHEDER

WikiFreedom: Sundhedsvidenskabelige og juridiske facts

Titusinder af læger, forskere og forretningsfolk står frem med en helt anden videnskab om covid-19,…

Podcast: The current political situation in America

Ny podcast inden for emnet Amerikansk Politik. Vi går dybt i både den nuværende situation og…

Del 2: Grundlovstale d. 5 juni 2020, Martin Juncher, Cand. Scient. Pol, AAU.

  Se mere her: https://freeobserver.org/tv-indslag/ https://www.wikifreedom.org/ Del dette indhold: Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email More

Grundlovstale d. 5. juni 2020 på Rådhuspladsen, Martin Juncher, Cand. Scient. Pol. AAU.

Grundlovstale: Kære frihedskæmpere Martin Juncher holdt denne tale Grundlovsdag, 5. juni 2020, på Rådhuspladsen i…

Scroll til toppen
Share via
Copy link
Powered by Social Snap